Onderhoud


  • Verwijder alle oude plantdelen. Het is tijd om plaats te maken voor de nieuwe scheuten. Na het opruimen kan je de grond bemesten.
  • Geef braakliggende grond in perken en borders een mulchlaag.
  • Laat je nog niet verleiden tot het kopen van perkplanten, tenzij je over een serre of een vorstvrije plaats beschikt waar je ze kan bewaren tot na ijsheiligen.